Bama Langrennsfestival blir dessverre ikke avholdt i 2018.
Det jobbes med å få på plass et arrangement for 2019.
Mer info kommer.